วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ - สกุล  นางสาวสุธาภรณ์ ขวัญคีรี
วัน เดือน ปี เกิด  30 มีนาคม   2528   อายุ  25 ปี
บ้านเลขที่ 216/3 หมู่ที่ 14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช    
โทรศัพท์ 086-7438859
สถานที่ทำงาน โรงเรียนนาคคามพิทยาคม (โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)  เลขที่  512 หมู่ที่14 ต.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช  80130  โทร.075-441189
โทรสาร 075-441189
คติประจำใจ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น